O nama

Etimologija
Business + Solon

Solon je jedan od sedam Grčkih mudraca i Samsung mini štampači - BIXOLON, nude korisne proizvode koji su na usluzi korisnicima kao što je to činio Grčki Solomon.

Značenje

Najbolji i mudar partner za poslovanje kupca

Asocirajuće slike

Be - So - Long (Biti - Tako - Dugo) 
Big / Solon (Veliki / Solon-mudrac)
Business Solution provider (Isporučioc Poslovnih Rešenja)
Beyond Excellence, best (Neuporedivo odlično, najbolje)
 

 

BIXOLON Slogan 

A Better Solution for your Business

Naša brand izjava, “A better solution for your business - najbolje rešenje za Vaš posao” potiče iz ključnog koncepta našeg brenda, "predanost". Ovaj iskaz obraća se našim kupcima kao ekspertima u poslovnim rešenjima štampe, održavajući prijateljske odnose i dobrodošlicu.