Supermarketi

Primena Supermarketi

Supermarket

 

Dajte svojim kupcima potvrde koje se lako mogu
čitati uz BIXOLON "Clean Receipt" modul.

Sve nabavke se mogu organizovati u grupama za promotivne popuste, ponuda za lojalnost i kupone koji se izlažu odmah pored proizvoda.

BIXOLON nudi razne vrste štampača za primenu na prodajnim punktovima "point of sale" (POS). Upravo te razne varijatnte dozvoljavaju korisnicima da odaberu štampač koji je najpodesniji za njihovu primenu, bilo da su cena ili karakteristike njihov najvažniji faktor.