Maloprodaje

Primena Maloprodaje

Maloprodaja

 

Štampači za primenu u maloprodajama moraju da

obezbede učinak, pouzdanost i jednostavnu upotrebu.
Potvrde se moraju štampati brzo i sigurno sa minimalnim potrebama za opsluživanjem.

Ako imate visok obim transakcija kreditnim karticama, možete uštedeti vreme primenom brzih BIXOLON termalnih štampača SRP-350plus ili SRP-370.

Sa ovim štampačima moguće je čak i da evidentirate broj izdatih termalnih potvrda, na najbrži način koji je dostpan danas, čak i sa gračičkim prikazima, logom firme i kuponima.