Pribor za mobilne štampače

 

Auto držač za mobilni štampač

Auto držač za mobilni štampač

Auto držač

BIXOLON novi pribor za mobilne štampače, PVH-R200 je pogodan za prenos i stabilnog dizajna. Moguće je postaviti PVH-R200 na vetrobran automobila ali takođe dobro pristeje i na vozačku tablu. Moguće je podešavati PVH-R200 radi postavljanja odgovarajućeg ugla i nagiba kako bi štampač bio u najpodesnijem položaju.

Kožna futrola za mobilne štampače

Kožna futrola za mobilne štampače

Kožna futrola

Opremite vaš mobilni štampač kožnom futrolom radi maksimalne zaštite od oštrih spoljnih uslova i neka vaše ruke ostanu slobodne.


 Kabl za povezivanje mobilnog štampača

Kabl za povezivanje mobilnog štampača

Interfejs kabl

Za korisnike koji preferiraju upotrebu mobilnih štampača sa interfejs kablom, raspoloživ je opcioni Serial/USB kabl.

Punjač baterija mobilnih štampača

Punjač baterija mobilnih štampača

Podnožje za punjenje baterije

Opciono podnožje za bateriju dozvoljava korisnicima da punen rezervnu bateriju dok je štampač u upotrebi. Svaka Lithium-ion baterija puni se oko 2.5 sata.

Utikač za utičnicu upaljača u kolima

Utikač za utičnicu upaljača u kolima

Utikač za auto upaljač

SPP-R200 je jednostavno upotrebljiv punjač za priključenje na utičnicu upaljača u kolima i veoma je koristan za korisnike na terenu.

Držač mobilnoh štrampača na opasaču

Držač mobilnoh štrampača na opasaču

Dražač štampača na opasaču

Kaiš za pojas.

Punjač za četiri baterije mobilnih štampača
Punjač za četiri baterije mobilnih štampača

Četvorostruki punjač

Steknite preimućstvo upotrebom BIXOLON quad punjača tako što možete puniti 4 baterije jednovremeno! (Nazidna montaža je moguća).