Fioka za novac

 

 

         

 

Pregled

Karakiteristike

Tehnički podaci

 

BIXOLON fioka za novac pospešuje efikasnost radnog mesta zahvaljujući pouzdanosti i dugotrajnosti fioke, sigurnosnog zaključavanja i montažnog seta.
Mogućnost da se sama fioka izvuče, dozvoljava da se novac prebaci na sigurnije mesto za brojanje i pripremu za banku.
Različiti modeli su raspoloživi sa širokim spektrom stilova, ručica za novac i čekove, boja, interfejsa i poklopaca fioke, a sve da zadovolji specifične zahteve.

 

Brochure