USB

 

 

PREGLED

Štampanje je posebno pogodno u mnogim slučajevima prilikom upotrebe USB veze.
Pospešenje tempa prenosa podataka preko USB-a znači smanjenje zahtevanog vremena
za prenos podataka za potrebe štampanja.
Prenos podataka je tako brz da ga to čini potpuno sporednim.

Karakteristike

  • Značajno unapređenje brzine komunikacije
  • Jednostvan instalacija bez konflikta među portovima
  • Smanjenje troškova održavanja štampača
  • Unapređenje kvaliteta i konzistentnog kabliranja


IFA-U tip : SRP-270, SRP-350, SRP-370/372
IFC-U tip : SRP-275, SRP-500