BIXOLON Melodist

 

 

 

PREGLED

BIXOLON Melodist koristi obe, audio i vizuelnu signalizaciju da obavesti korisnike
o prispeću porudžbe u bučnim okruženjima kao što je kuhinja, sviranjem melodije
i treperenjem ugrađene LED signalizacije.

Jednostavna instalacija
BIXOLON Melodist može biti brzo instaliran jer je jedino neophodno da ga priključite
na štampač ili takođe na bilo koju drugu periferiju a preko RMB-100, uključenjem
RJ11 utikača na DK port.

Privlačno LED osvetljenje i raznovrsnot melodija
BIXOLON Melodist RMB-100 eliminiše potrebu da stalno proveravate štampač i tako
značajno unapređuje Vašu radnu efikasnost.

BIXOLON Melodist RMB-100 se izdvaja od ostalih proizvoda na POS tržištu tako što

obezbeđuje 15 različitih melodija koje korisnik sam može da odabere jednostavno,

menjajući položaj DIP prekidača.

RMB-100

Može se primeniti na:
SRP-350plus, SRP-350, SRP-370, STP-131, STP-103DK, SRP-275, SRP-270, SRP-500